BIBEL

ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ BIBELN

“Jag vill lära mig att läsa Bibeln så jag kan förstå den och lära känna Gud genom den”

På EQUIP4Life är vårt huvudfokus Bibeln. Detta är den enda lärobok vi använder under året – och du kommer läsa mer i Bibeln än du någonsin gjort tidigare i ditt liv. Det har ingen betydelse om du är en ovan eller van Bibelläsare, utan tillsammans lär vi oss studera, förstå och leva ut Bibelns livsförvandlande budskap. Du lär dig studera Bibeln utifrån det historiska och litterära sammanhang som texterna skrevs. Vi observerar vad texterna säger och låter Bibeln forma vår tro, och utgår inte från förutfattade meningar. Vi lär oss tolka texterna så vi förstår vad de betydde för de första mottagarna. Vi tränas i att applicera Bibelns budskap på våra liv, så att Bibelns ord blir synliga och verkliga i oss och genom oss. Ämnet ”Att läsa och förstå Bibeln” syftar inte främst till kunskap om bibelstudier, utan till träning i bibelstudier. Målet är att du efter ett år på EQUIP4Life har blivit förälskad i Bibeln och dess huvudperson!

Exempel på ämnen: The Authority and Credibility of the Bible, The Grande Narrative of the Bible, How to Study the Bible, Philippians, 2nd Corinthians, The Gospels, Genesis and Exodus, Job, Song of Songs, Ezekiel, The Prophets, Romans, Hebrews, 1st and 2nd Timothy.

TRO

SYSTEMATISK TEOLOGI & APOLOGETIK

“Jag vill förstå grunderna i tron så jag kan dela med mig av den och förklara den”

När vi studerar Bibelns texter tillsammans, så fokuserar vi också grunderna i kristen tro. Vi lär oss om Gud, människan, synden, frälsningen och Guds vision för världen och vår egen roll i den. Målet är att du efter ett år på EQUIP4Life har en förståelse av tron som gör att du med glädje delar med dig av den och med frimodighet kan förklarar den.

Exempel på ämnen: The Attributes and Character of God, Creation and Science, Humanity, Evil and Sin, Jesus – God and Man, The Cross and Atonement, The Resurrection, The Spirit and the Work of the Spirit, The Return of Christ, The New Creation.

LÄRJUNGASKAP

TRÄNAS I LÄRJUNGASKAP

”Jag vill förstå vad det innebär att följa Jesus och vara hans lärjunge”

Att följa Jesus innebär att bli mer lik honom. Du blir lik den som du umgås med. Alltså handlar lärjungaskap först och främst om att lära känna Jesus mer varje dag. Vi lär känna Jesus genom att spendera tid i Guds ord, i bön, i gemenskap med varandra och när vi delar med oss av honom till andra. Därför börjar vi varje morgon i klassrummet med över en timmes bibelläsning, bön och lovsång där du både tränas i att ta egen tid med Gud, men även i att be tillsammans och att be för andra. Målet är att du efter ett år på EQUIP4Life har fått nya vardagsrutiner för bön och bibelläsning, är bekväm med att be för andra och medvetet strävar efter att bli mer lik Jesus varje dag. 

Exempel på ämnen: A Life of Prayer, Worship, Devotion, Bible Meditation, Bible Memorization, How to Share Jesus Stories, Integrity and Character, Relationships.

 

VÄRLDEN

FÖRSTÅ DIN VÄRLD FÖR ATT NÅ DIN VÄRLD

“Jag vill förstå världen så jag kan nå ut till världen”

När vi lär känna Gud genom hans ord och den kärlek han har till oss, så växer också vår kärlek till människor runt omkring oss. Vi förstår att varenda människa är skapad till Guds avbild med ett oändligt värde. Guds kärlek gäller varje individ i varje familj, by, stad, region, nation och kontinent. Men för att Guds kärlek ska omfamna varje människa så behöver den göras känd. Jesus sändes till världen för att göra Guds kärlek känd för hela mänskligheten, och han sänder oss som sina medarbetare ut i världen med samma uppdrag! På EQUIP4Life kommer din världsbild utmanas och ditt hjärta beröras när du tränas av lärare som överlåtet och strategiskt arbetar för att fullfölja uppdraget Jesus gett oss. Målet är att du efter ett år på EQUIP4Life drivs av Guds kärlek att nå världen!

Exempel på ämnen: World Views, World Religions, Mission Strategy, DMM (Disciple Making Movement), Church History