LÄSÅRSTIDER

EQUIP4Life startar i slutet av augusti/början av september 2022 med en kick-off. Läsåret slutar i slutet av maj 2023. Jullovet är ca 3 veckor och bryter av de båda terminerna. Exakta datum för läsåret kommer i samband med antagningsbeskedet.

SKOLAVGIFT

Undervisningen på EQUIP4Life är kostnadsfri, däremot betalar du en egenavgift på 16 000 kr per termin för att täcka kostnader för klassresor, försäkring samt viss kurslitteratur. I kostnaden ingår även mat och logi i samband med kick-offen på Cypern.

BOENDE OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Vi ordnar boende för samtliga elever som ska gå EQUIP4Life, men eleverna står själva för hyran (320 Euro per månad, vilket inkluderar el, vatten, wifi) samt övriga levnadsomkostnader som mat, kläder och nöjen. Levnadsomkostnaderna är något lägre på Cypern jämfört med Sverige. För registreringsavgift på Cypern, se under rubriken ”Visum”.

RESOR

Du betalar själv resorna till och från Cypern, och bokar även dessa resor på egen hand. Klassresorna ingår i skolavgiften.

CSN

Kursen är CSN berättigad, vilket innebär att du kan ansöka om både bidrag och lån för att studera på EQUIP4Life om du uppfyller villkoren för studiemedel. Läs mer om vilka specifika regler som gäller för folkhögskolekurser här: www.csn.se

VISUM

Cypern är en del av EU, och därför behöver du som svensk medborgare inte visum. Du har rätt att bosätta dig i annat land i EU. Däremot så behöver du i samband med att du kommer till Cypern registrera dig hos det cypriotiska migrationsverket då din vistelse är längre än 3 månader. Kostnaden för registreringen är ca 1200 kr. Administrationen för EQUIP kommer hjälpa eleverna med registreringen så att denna blir gjord inom 3 mån från ankomstdatum till Cypern. Om du har medborgarskap i land utanför EU, så är det viktigt att du kontrollerar vilka regler som gäller för just dig.