VI LEDER equip

Lena & Andreas Pommer leder bibelskolan EQUIP på Cypern. Sommaren 2018 flyttade de till Limassol med sina två barn, Ellen (född -04) och Alice (född -06). Lena & Andreas har stor erfarenhet av att leda bibelskola och församlingsverksamhet, och har även tidigare arbetat utomlands under flera år. Båda brinner för att resa upp en ny generation bibelläsare, som följer Jesus och lever med uppdraget att nå världen! Lena är utbildad jurist och teolog och Andreas är utbildad läkare.

Lena, varför ska man avsätta ett år för att gå på EQUIP?
Att investera ett år för att lära känna Gud och studera Bibeln är något som kommer ha avgörande betydelse för resten av livet. Att få göra detta tillsammans med elever från olika delar av världen är enormt givande. Cypern är dessutom en central hubb för missionsorganisationer från hela världen, vilket innebär att eleverna får en unik inblick i vad som sker i regionen och i Mellanöstern. Vi är övertygade om att ett år på EQUIP kommer att vara livsförvandlande!

Vad ser du mest fram emot?
Jag ser fram emot att få lära känna eleverna på bibelskolan och hjälpa dem växa i sin tro och efterföljelse av Jesus. Jag ser fram emot att träna eleverna i att studera Bibeln och se hur en kärlek till Guds ord växer fram. Dessutom tror jag att många kommer få en tydlig kallelsemedvetenhet – oavsett om det handlar om att tjäna Gud i hemlandet genom ett vanligt yrke, eller om det innebär tjänst för Gud i annat land. När det gäller det senare så har vi även möjlighet att hjälpa eleverna vidare för att tränas på missionsfältet genom vårt stora kontaktnät.

Andreas, vad tror du att ett år på EQUIP kommer att betyda?
Jag vet av egen erfarenhet att ett år på bibelskola kan bli det bästa året dittills i livet. För mig var det ett tydligt före och efter bibelskolan, och det skapade en grund som jag kunde bygga vidare på i tjänst för Gud. Bibeln lovar att den som söker han finner, och att vi blir förvandlade och mer lika Jesus när vi är i Guds närhet. Året på bibelskolan skapar förutsättningarna för detta och våra liv kommer inte vara desamma efteråt.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag älskar bollsporter av olika slag, allt från fotboll och innebandy till racketlon och golf. Jag njuter av att vara nära naturen och förundras av Guds fantastiska skapelse.

EQUIP FOUNDATION

Vill du eller din församling stötta en eller flera elever från Mellanöstern, Östeuropa eller Nordafrika för att möjliggöra deras studier på EQUIP International School of Biblical Training? Vill ni vara regelbundna understödjare för att träna och utrusta nästa generation troende i en avgörande tid? Eller vill ni ge en engångsgåva för att bidra till EQUIPs arbete? Då är ni välkomna att ge till EQUIP Foundation – en fond som upprättats med syfte att elever som kommer från andra delar av världen och saknar ekonomiska möjligheter att gå skolan ska kunna ansöka om bidrag för studier på EQUIP. Kontakta info@equipbibleschool.com för mer information.