VI LEDER equip

Lena & Andreas Pommer leder bibelskolan EQUIP på Cypern. Sommaren 2018 flyttade de till Limassol med sina två barn, Ellen (född -04) och Alice (född -06). Lena & Andreas har stor erfarenhet av att leda bibelskola och församlingsverksamhet, och har även tidigare arbetat utomlands under flera år. Båda brinner för att resa upp en ny generation bibelläsare, som följer Jesus och lever med uppdraget att nå världen! Lena är utbildad jurist och teolog och Andreas är utbildad läkare.

Lena, varför ska man avsätta ett år för att gå på EQUIP?
Att investera ett år för att lära känna Gud och studera Bibeln är något som kommer ha avgörande betydelse för resten av livet. Att få göra detta tillsammans med elever från olika delar av världen är enormt givande. Cypern är dessutom en central hubb för missionsorganisationer från hela världen, vilket innebär att eleverna får en unik inblick i vad som sker i regionen och i Mellanöstern. Vi är övertygade om att ett år på EQUIP kommer att vara livsförvandlande!

Vad ser du mest fram emot?
Jag ser fram emot att få lära känna eleverna på bibelskolan och hjälpa dem växa i sin tro och efterföljelse av Jesus. Jag ser fram emot att träna eleverna i att studera Bibeln och se hur en kärlek till Guds ord växer fram. Dessutom tror jag att många kommer få en tydlig kallelsemedvetenhet – oavsett om det handlar om att tjäna Gud i hemlandet genom ett vanligt yrke, eller om det innebär tjänst för Gud i annat land. När det gäller det senare så har vi även möjlighet att hjälpa eleverna vidare för att tränas på missionsfältet genom vårt stora kontaktnät.

Andreas, vad tror du att ett år på EQUIP kommer att betyda?
Jag vet av egen erfarenhet att ett år på bibelskola kan bli det bästa året dittills i livet. För mig var det ett tydligt före och efter bibelskolan, och det skapade en grund som jag kunde bygga vidare på i tjänst för Gud. Bibeln lovar att den som söker han finner, och att vi blir förvandlade och mer lika Jesus när vi är i Guds närhet. Året på bibelskolan skapar förutsättningarna för detta och våra liv kommer inte vara desamma efteråt.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Jag älskar bollsporter av olika slag, allt från fotboll och innebandy till racketlon och golf. Jag njuter av att vara nära naturen och förundras av Guds fantastiska skapelse.

VISIONEN

Niklas Piensoho, pastor och föreståndare för Filadelfia Stockholm, delar här visionen för EQUIP International School of Biblical Training:

”Vår dröm är att göra en satsning för en ung generation kristna som vill investera ett år för att rota sig i Guds ord.”

Hösten 2018 startade Filadelfia och Kaggeholms Folkhögskola en bibelskola på Cypern. Om du är på Cypern befinner du dig på nytestamentlig mark. Efter Stefanos död, då den första förföljelsen av de kristna bröt ut, spred sig evangeliet för första gången till Cypern. Barnabas i Nya Testamentet kom från Cypern. Han smeknamn betyder ”tröstens son” och under många år var han en trogen medarbetare till Paulus. Från Cypern är det bara 45 minuters flygresa till Jerusalem, platsen där Jesus dog och uppstod. Cypern är också en utmärkt plats om man vill skapa relationer till kristna i Mellanöstern. Platsen ger en närkontakt med både Bibelns berättelser och kristna som lever ett helt annat liv än i exempelvis Sverige. Vi vill skapa bästa tänkbara förutsättningar för en ung generation att rota sig i Guds ord och vi tror att Cypern kommer att vara en plats som gör växandet både starkare och djupare.

Men vi tänker inte bara att bibelskolan ska vara till för svenska ungdomar. Vi drömmer om möjligheten att göra skolan tillsammans med unga människor från flera europeiska länder. När man läser Bibeln tillsammans med människor från andra kulturer upptäcker man alltid nya saker. Bönen i Efesierbrevet 3 får en ny dimension när man möter människor från andra omständigheter än man själv är i: ”Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.” Just nu pågår förberedelserna för fullt. Annelie Lennartsson, som jobbar för IBRA har också i uppdrag att förbereda för bibelskolan på plats i Cypern, och vi har rekryterat Lena och Andreas Pommer som föreståndare för bibelskolan.

 Vår dröm är att göra en satsning för en ung generation kristna som vill investera ett år för att rota sig i Guds ord. Vi ska göra det från grunden så att alla får samma chans att förstå den stora bibliska berättelsen om skapelse, fall, frälsning och upprättelse. Vi ska gå igenom evangelierna och berättelsen om Jesu liv och gärningar. Vi ska ta oss igenom Apostlagärningarna för att förstå den första församlingen och vi ska studera breven i Nya Testamentet och fördjupa oss i frågan om hur ett kristet liv ska levas. Vi vet att den som planterar sitt liv i Guds ord kommer att leva i andlig förnyelse, bära frukt, och söka Guds ära med sitt liv och sina handlingar. Om unga människor som gått vår bibelskola på Cypern, läser sin bibel flera gånger varje vecka – då har vi lyckats! Om de känner sig hemma i Bibeln och kan referera till olika bibelberättelser – då har vi lyckats! Om de prövar viktiga frågor i livet utifrån Bibelns berättelser – då har vi lyckats! Om de inte bara citerar lösryckta bibelord utan kan sammanhang, bakgrund och tolkningsalternativ – då har vi lyckats!

EQUIP FOUNDATION

Vill du eller din församling stötta en eller flera elever från Mellanöstern, Östeuropa eller Nordafrika för att möjliggöra deras studier på EQUIP International School of Biblical Training? Vill ni vara regelbundna understödjare för att träna och utrusta nästa generation troende i en avgörande tid? Eller vill ni ge en engångsgåva för att bidra till EQUIPs arbete? Då är ni välkomna att ge till EQUIP Foundation – en fond som upprättats med syfte att elever som kommer från andra delar av världen och saknar ekonomiska möjligheter att gå skolan ska kunna ansöka om bidrag för studier på EQUIP. Kontakta info@equipbibleschool.com för mer information.