Andreas & Lena Pommer

Lena & Andreas Pommer leder bibelskolan EQUIP på Cypern. Sommaren 2018 flyttade de till Limassol med sina två barn, Ellen (född -04) och Alice (född -06). Lena & Andreas har stor erfarenhet av att leda bibelskola och församlingsverksamhet, och har även tidigare arbetat utomlands under flera år. Båda brinner för att resa upp en ny generation bibelläsare, som följer Jesus och lever med uppdraget att nå världen! Lena är utbildad jurist och teolog och Andreas är utbildad läkare.

Varmt välkommen att kontakta oss på EQUIP om du har frågor rörande bibelskolan. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

EQUIP International School of Biblical Training
Email: info@equipbibleschool.com
Telefon: + 46 (0)765-470 916