LÄSÅRSTIDER

EQUIP International School of Biblical Training börjar i slutet av augusti 2019 när klassen möts på Drakudden i Stockholm för några dagars introduktion innan alla åker vidare till Cypern. Läsåret slutar i början av juni 2020. Jullovet är ca 3 veckor och bryter av de båda terminerna. Exakta datum för läsåret kommer inom kort.

SKOLAVGIFT

Undervisningen på EQUIP är kostnadsfri, däremot betalar du en egenavgift på 16 000 kr per termin för att täcka kostnader för klassresor, försäkring samt viss kurslitteratur. I kostnaden ingår även mat och logi i samband med introduktionsdagarna på Drakudden i Stockholm augusti 2019.

BOENDE OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Vi ordnar boende för samtliga elever som ska gå bibelskolan, men eleverna står själva för boendehyran (ca 2900 kr per månad) samt övriga levnadsomkostnader som mat, kläder och nöjen. Levnadsomkostnaderna är något lägre på Cypern jämfört med Sverige. För registreringsavgift på Cypern, se under rubriken ”Visum”.

RESOR

Du betalar själv resorna till och från Cypern, och bokar även dessa resor på egen hand. Klassresorna ingår i skolavgiften.

CSN

Kursen är CSN berättigad, vilket innebär att du kan ansöka om både bidrag och lån för att studera på EQUIP om du uppfyller villkoren för studiemedel. Läs mer om vilka specifika regler som gäller för folkhögskolekurser här: www.csn.se

VISUM

Cypern är en del av EU, och därför behöver du som svensk medborgare inte visum. Du har rätt att bosätta dig i annat land i EU. Däremot så behöver du i samband med att du kommer till Cypern registrera dig hos det cypriotiska migrationsverket då din vistelse är längre än 3 månader. Kostnaden för registreringen är ca 1200 kr. Administrationen för EQUIP kommer hjälpa eleverna med registreringen så att denna blir gjord inom 3 mån från ankomstdatum till Cypern. Om du har medborgarskap i land utanför EU, så är det viktigt att du kontrollerar vilka regler som gäller för just dig.