om undervisningen

Undervisningen är gedigen och håller hög klass. Fokus ligger på att läsa och förstå Bibeln. Dessutom tillkommer ämnesblock inom systematisk teologi (troslära), kyrkans utveckling och historia, lärjungaskap och ledarskap.

ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ BIBELN

Bibelböcker studeras utifrån en metod som tar sin utgångspunkt i det historiska sammanhang som böckerna skrevs. Vi observerar vad texterna säger och låter Bibeln forma vår tro, och utgår inte från förutfattade meningar. Vi lär oss tolka texterna så vi förstår vad de betydde för de första mottagarna. Vi tränas i att applicera bibelns budskap på våra liv, så att Bibelns ord blir synliga och verkliga i oss och genom oss. Ämnet ”Att läsa och förstå Bibeln” syftar inte främst till kunskap om bibelstudier, utan till träning i bibelstudier. Några av de Bibelböcker som kommer studeras under året är Ordspråksboken, Markusevangeliet, Apostlagärningarna, Filipperbrevet och Efesierbrevet. Chansen är stor att du efter ett år på EQUIP har blivit förälskad i Bibeln och dess huvudperson!

Exempel på ämnen: Översikt Gamla Testamentet, Översikt Nya Testamentet, Att läsa och förstå Bibeln, Historisk Grammatisk Bibelstudiemetod, Studier av utvalda bibelböcker

SYSTEMATISK TEOLOGI (TROSLÄRA)

Parallellt med studier av Bibelns texter, går vi också igenom grundläggande systematisk teologi. Vi studerar Guds egenskaper och karaktär, Jesus – Gud och människa, Anden och Andens verk etc. Att ha en systematiserad förståelse av tron där vi både kan redogöra för tron och även försvara densamma, är av största vikt i vår tid.

Exempel på ämnen: Guds egenskaper och karaktär, Skapelsen och människan, Ondskan och synden, Jesus – Gud och människa, Korset och försoningen, Anden och Andens verk, Församlingen, Återkomst, uppståndelse, dom och nyskapelse

KYRKANS UTVECKLING OCH HISTORIA

Vi lever i en global värld där vi ständigt påverkas av rörelser och influenser runtomkring oss. För att förstå dessa rörelser, behöver vi även vara rotade i vår historia. Därför får alla elever också en översikt i hur kyrkans utveckling sett ut – från Apostlarnas tid fram till idag, med extra stort fokus på väckelserörelserna. Dessutom kommer vi i denna del av kursen också att sätta fokus på världsreligionerna och missionsuppdraget. Kyrkans historia skrivs fortfarande – och du kan vara med och påverka den!

Exempel på ämnen: Kyrkohistoria, Missionsuppdraget, Församlingsplantering, Världsreligionerna

LÄRJUNGASKAP OCH LEDARSKAP

Som troende är vi kallade till lärjungaskap – ett liv i efterföljelse av Jesus Kristus. Att leva i världen, men inte av världen, är lärjungaskapets skärningspunkt och utmaning. Att fördjupa relationen till Kristus och växa som troende är lärjungaskapets centrum. Tron blir synlig i hur vi lever våra liv och hur vi relaterar till varandra. Trovärdighet och integritet är karaktärsdrag som vi önskar utveckla under året på EQUIP.

Vi önskar utmana till efterföljelse som tar sig praktiska uttryck både i relation till Gud och till människor, genom livets alla omständigheter. Låt dig under ett års tid utmanas och formas till efterföljelse av Kristus – ett år som sätter spår för resten av ditt liv!